fbpx

Table of Contents

ETF (Exchange Traded Fund)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Wat is een ETF?

Een ETF staat voor Exchange Traded Funds, wat een op de beurs verhandelbaar fonds betekent. ETF’s zijn verhandelbare producten die een deel van een bepaald fonds vertegenwoordigen. ETF’s worden ook wel eens Trackers of Index trackers genoemd.

Wat doet een ETF?

Een ETF wordt vaak als een volger van een bepaalde index gebruikt. Hierbij wordt de onderliggende waarde van deze index als het ware nagebootst om het voor beleggers en traders mogelijk te maken om op deze indexkoersen te kunnen handelen.Het doel is dan ook om deze index zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen.

Wanneer een belegger bijvoorbeeld de S&P 500 Index wil volgen, kan hij er voor kiezen om een ETF te kopen die deze index nabootst om zo te profiteren van de groei van deze index. Dit zorgt er dus voor dat je gemakkelijk gespreid kunt beleggen of handelen.

Wanneer een ETF namelijk niet zou bestaan, had de belegger alle aandelen die in deze index verwerkt zijn moeten kopen. Dit is meestal een lastige klus en vraagt ook veel meer kosten en kapitaal om deze index zelfstandig na te bootsen.

Wat is het verschil tussen een beleggingsfonds en een ETF?

Normaal gesproken zijn fondsen niet verhandelbaar op de beurs en is het enkel mogelijk om vaak 1 keer per dag kapitaal onder te brengen in een fonds. Maar door middel van een ETF heeft een fonds de mogelijkheid om een verhandelbaar product op de markt te zetten waarmee handelaren actief kunnen handelen.

Daarnaast wordt een ETF passief beheert terwijl een beleggingsfonds zowel actief als passief beheert kan worden. Dit betekent dat een ETF, wanneer gecreëerd nooit meer aangepast kan worden. Dit ETF wordt dan door een geautomatiseerd algoritme beheerd en hierbij zijn dus geen mensen aan te pas. Bij een normaal beleggingsfonds kan het management over tijd hun portfolio aanpassen met als doel om een beter rendement te behalen of risico’s te spreiden. Hierbij komt dus menselijk werk aan te pas.

Doordat een ETF niet door mensen maar door een algoritme beheerd wordt, zijn de kosten hiervoor ook degelijk lager. Bij een actief beheerd fonds, zijn vaak hoogopgeleide traders de baas over wat er gebeurd met het fonds. Daardoor lopen de kosten flink op en zijn de kosten voor het beleggen in een actief beheerd fonds vaak ook een stuk duurder.

Fysiek of Synthetische ETF

Het is mogelijk om op verschillende manieren een ETF te bouwen. Bij een index die is gebaseerd op een groepje aandelen is dit makkelijk na te maken door deze aandelen te kopen. Maar wanneer de index iets complexer in elkaar zit, wordt dit al snel een lastige klus.

Een ETF kan zowel Fysiek als Synthetisch zijn. Dit betekent dat het ETF daadwerkelijk de index nabootst door het kopen van de onderliggende aandelen of dat dit niet gebeurd en er op een andere manier een gelijkenis met de index wordt gemaakt.

Een fysieke ETF staat voor een ETF waarbij het fonds ook daadwerkelijk in het bezit is van de onderliggende aandelen. Hierdoor loopt de ETF bijna altijd 1 op 1 gelijk met de index.

Een syntethische ETF is een fonds dat op een andere manier de index probeert te volgen. Dit gebeurd meestal doormiddel van swapovereenkomsten met een andere partij. Dit heeft tot gevolg dat de ETF heel nauwkeurig de index kan volgen, maar heeft wel een extra risico. Het kan namelijk zijn dat de andere partij deze overeenkomst niet kan nakomen, wat er voor zorgt dat er geen rendement behaald wordt.

Beleggen in ETF’s

Het beleggen in ETF’s neemt steeds meer toe. De hoeveelheid kapitaal dat belegd wordt in ETF’s neemt jaarlijks bijna met 25% toe volgens ETFGI. Een aantal grote makers van ETF’s zijn:

  • De Deutsche Bank
  • Blackrock
  • Vanguard Group
  • Wisdom tree

Ontvang een gratis E-Book