Wat zijn Obligaties?

Wat zijn Obligaties?

Obligaties zijn verhandelbare schuldbewijzen die door een bedrijf, overheid of andere instantie is uitgegeven en worden ook wel Bonds genoemd. Dit schuldbewijs is voor een lening aan een van deze partijen en wordt vaak gemaakt wanneer dit bedrijf, deze overheid of andere instantie kapitaal nodig heeft. Dit is een alternatief voor een aandeel.

Overheden, bedrijven en instanties als banken zijn continu bezig met investeren in verbetering. Om deze investeringen te kunnen doen is vaak een hoop geld nodig en hiervoor kan een obligatielening worden gemaakt. Hieruit ontstaan obligaties die de koper er van een bepaalde rente toegeeft.

Het vermogen wat wordt opgehaald door middel van bonds wordt in tegenstelling tot aandelen gezien als vreemd vermogen en niet als eigen vermogen. Dit komt omdat dit een lening is en geen inbreng van aandeelhouders.

Onderdelen van een Obligatie

Obligaties bestaan meestal uit twee onderdelen. Allereerst de mantel en daarnaast ook de coupons. Vroeger waren dit twee aparte papieren, maar sinds het digitale tijdperk is dit allemaal gedigitaliseerd en samengevoegd.

De mantel van een obligatie is het daadwerkelijke schuldbewijs. Hierop staat het bedrag van de lening dat aan het eind van de looptijd of tevens een andere betaalwijze terugbetaald moet worden.

De coupons van een obligatie zijn rechtenpapieren die recht geven op een couponrente over het bedrag van de nominale waarde van de obligatie. Deze rente wordt meestal per jaar uitgegeven aan de houders van de obligaties.

De waarde van een obligatie

Normaal gesproken worden obligaties genoteerd in procenten en afhankelijk van de uitgever, zijn betrouwbaarheid en de huidige rentestanden wordt de waarde worden bepaald.

De uitgever van de obligatie bepaald voor grotendeel de waarde hiervan. Wanneer de uitgever een grote betrouwbaarheid heeft, zoals bijvoorbeeld een overheid, zal de waarde hoger liggen dan een nieuw bedrijf, zonder vertrouwen. Dit omdat de kans dat de obligatie aan het eind van de looptijd terugbetaald kan worden veel groter is bij een overheid dan een nieuw bedrijf.

Daarnaast heeft de huidige rentestand ook een grote invloed op de waarde van een obligatie. Wanneer de rente namelijk hoog ligt, is de rente van een obligatie relatief lager in vergelijking. Dit maakt het kopen van obligaties een stuk minder aantrekkelijk. Maar wanneer de rentestand laag is, dan wordt het ineens een stuk aantrekkelijker om obligaties te kopen.

Verschillende soorten obligaties

Er bestaan vele verschillende soorten obligaties. De standaard obligatie keert jaarlijks een vaste rente uit. Daarnaast zijn er ook obligaties die rente per maand of kwartaal uitkeren of aan het einde van de looptijd.

Floating rate bonds

Ook bestaan er obligaties met een variabele rente. Deze worden ook wel obligaties met een floating rate genoemd. Deze rente wordt vaak eens in de zoveel tijd bepaald en zijn vooral afhankelijk van de rating die aan de uitgever wordt uitgedeeld. 

Ratings van bonds

Deze rating bepaald de betrouwbaarheid van de uitgever. Hierbij zijn AAA, AA of A hoge ratings en B, C, D lagere ratings. Een hoge rating geeft hier aan dat de uitgevende onderneming betrouwbaar is en de kans op terugbetaling van de schuld groot is. Bij een lage rating is deze kans een stukje kleiner. Dit brengt dus vaak ook een groter risico met zich mee.

Deze ratings worden bepaald door credit rating agencies. Deze agencies bepalen de kredietwaardigheid van de uitgevende onderneming en labelen deze. Bekende credit rating agencies zijn Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch.

Verder zijn er ook nog obligaties waarbij de rente in de loop van de tijd stijgt of die helemaal geen rente uitbetalen. Deze bonds worden ook wel Step-up bonds en Zerobonds genoemd.

Step-up bonds

Step-up bonds zijn obligaties waarbij de rentecoupons over tijd een steeds grotere rente uitkeren. Voor een koper loont het dus om deze obligatie vast te houden. De waarde van deze obligaties stijgt vaak ook over tijd en zijn erg gewild een aantal jaar voor het eind van de looptijd.

Zerobonds

Zerobonds of nulcouponobligaties zijn schuldbewijzen zonder rente. Deze schuldbewijzen worden vaak ver onder de nominale waarde uitgegeven en groeit dan over tijd tot de nominale waarde van deze bonds.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zijn schuldbewijzen die kunnen worden omgezet in aandelen in de uitgevende organisatie. Dit is de optie aan de koper van deze obligatie. Vooraf is dan bepaald hoeveel aandelen de koper van dit schuldbewijs kan krijgen in ruil voor de obligatie. Voor de koper kan dit gunstig zijn als tijdens de looptijd van de obligatie, de koers van de aandelen van de onderneming stijgt.

Wanneer een obligatie wordt geconverteerd in aandelen in de onderneming, wordt het vermogen ook geconverteerd van vreemd vermogen naar eigen vermogen. 

Aan de andere kant, als de aandelen dalen van de onderneming is het voor de houder van de bond veel gunstiger om te wachten tot de looptijd voorbij is en zijn geld terug te krijgen.

Reactie plaatsen

Meer leren over het traden?

Download nu "De Ultieme Gids Naar Winstgevend Traden" en kom er achter hoe wij al honderden traders hebben geholpen naar de volgende stap richting hun doelen.
E-book Mockup 1080x1080
50%
Je bent er bijna!
Waar mogen we het E-book naartoe sturen?
Claim jouw E-book